ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในศรีสะเกษ

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด[3] ปัจจุบันมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอ 22 อำเภอ[3] มีประชากรราว 1.47 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน อาทิ ภาษาลาว (สำเนียงลาวใต้ซึ้งใช้ครอบคลุมทั้งฝั่งอุบลราชธานีและจำปาศักดิ์), ภาษากูย, ภาษาเยอ และภาษาเขมรถิ่นไทย ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนและนับถือผีมาแต่เดิม

แบ่งการปกครองเป็น 206ตำบล 22อำเภอ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลน้ำคำ
เทศบาลตำบลตะดอบ

อำเภอกันทรลักษ์
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เทศบาลตำบลสวนกล้วย
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

อำเภอยางชุมน้อย
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย

อำเภอกันทรารมย์
เทศบาลตำบลกันทรารมย์

อำเภอไพรบึง
เทศบาลตำบลไพรบึง
เทศบาลตำบลสำโรงพลัน

อำเภอปรางค์กู่
เทศบาลตำบลปรางค์กู่

อำเภอขุนหาญ
เทศบาลตำบลขุนหาญ
เทศบาลตำบลโนนสูง
เทศบาลตำบลสิ
เทศบาลตำบลกันทรอม
เทศบาลตำบลกระหวัน
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสัง

อำเภออุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลกำแพง
เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
เทศบาลตำบลโคกจาน
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลแต้

อำเภอบึงบูรพ์
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์

อำเภอห้วยทับทัน
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
เทศบาลตำบลจานแสนไชย

อำเภอศรีรัตนะ
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ

อำเภอขุขันธ์
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
เทศบาลตำบลศรีสะอาด

อำเภอราษีไศล
เทศบาลตำบลเมืองคง
เทศบาลตำบลส้มป่อย

อำเภอวังหิน
เทศบาลตำบลบุสูง
เทศบาลตำบลวังหิน

อำเภอพยุห์
เทศบาลตำบลพยุห์

อำเภอเมืองจันทร์
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เทศบาลตำบลผือใหญ่

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

comments


"จัดส่งถึงที่ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เหล็กหนาเต็มทุกเส้น มั่นใจหายห่วง บอกลาเหล็กบางได้เลย ส่งงานด่วน นัดได้ไม่เกี่ยงเวลา"

ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จัดส่งขั้นต่ำ20เส้นนะครับ ถ้าไม่ถึง 20เส้นมารับเองได้ครับ หน้าร้านอยู่ถนนเพิ่มสิน สอบถามเส้นทางได้เลย

โทร : 084-135-4681
Line : @vntools
Fax : 02-444-7104 (auto) ลูกค้าส่งแฟกซ์ โทรหรือไลน์มาแจ้งผมก่อนนะครับ
เวลาทำการ 8.00น.-21.00น.